בעשורים האחרונים הולכים ומתבררים הבדלים משמעותיים בין גברים לנשים, הן בתסמינים והן בתגובת הגוף לטיפול. מידע זה הוביל להתפתחות ענף רפואי הנקרא "רפואה מגדרית" הבוחן את ההבדלים בין גברים לנשים בכל הנוגע למצבים רפואיים ולהתפתחותם, מצביע על מחסור במחקרים ומחפש מאפיינים, תסמינים ודרכי טיפול מתאימים מבחינה מגדרית.
קטגוריה זו עוסקת במצבים רפואיים המשפיעים על גברים ועל נשים כאחד, אך השפעתם על נשים, כקבוצה וכיחידות, שונה מהשפעתם על גברים. איברי הגוף ומערכות הגוף של נשים ושל גברים שונים, ולכן גם המצבים הרפואיים – הן במידת השכיחות שלהם והן בדרכי ההתפתחות וההתבטאות. אין באפשרותנו להכניס בקטגוריה זו סקירה של כלל המחלות הקיימות, וניגע בקצה המזלג במחלות שלהן השלכות ייחודיות על נשים.

מאמרים שכתבנו בנושא

פסוריאיזיס

 "החלקים שהיו אהובים עלי בגוף שלי, היו העור, וזו היתה הרגשה של התקפה כזאת… התקפה עצמית" קבוצת הידע ופעולה לנשים החיות עם פסוריאיזיס נפגשה בשנת

להמשך קריאה »

מיגרנות

"מה נשמע?" שואל קול ידידותי מהצד השני של שיחת הטלפון. "אני בסדר גמור", אני שומעת את עצמי אומרת, ולא מודה אפילו בפני עצמי בגודלו של

להמשך קריאה »

ניווט במערכת הבריאות

אחד מהיתרונות הברורים של מערכת הבריאות הישראלית היא הביטוח הבריאותי הניתן לכלל אזרחיותיה/יה. ועדיין בריאות הינה במידה רבה נגזרת של מעמד חברתי, כלכלי ומגדרי וצליחת מערכת הבריאות מחייבת מידה לא מועטה של ידע ואחריות על גופינו. בריאות האשה ממבט כולל (או הוליסטי) המאגד שני מרכיבים מרכזיים המשולבים זה בזה: ההבדלים הביולוגיים שבין המינים, וההבדלים הנובעים מהיבטים חברתיים, כלכליים, תפקודיים ותרבותיים אשר בשלם נשים, יותר מגברים, נפגשות בקביעות עם מערכות הבריאות.

להמשך קריאה »

הפנייה למאמרים נוספים