בעשורים האחרונים הולכים ומתבררים הבדלים משמעותיים בין גברים לנשים, הן בתסמינים והן בתגובת הגוף לטיפול. מידע זה הוביל להתפתחות ענף רפואי הנקרא "רפואה מגדרית" הבוחן את ההבדלים בין גברים לנשים בכל הנוגע למצבים רפואיים ולהתפתחותם, מצביע על מחסור במחקרים ומחפש מאפיינים, תסמינים ודרכי טיפול מתאימים מבחינה מגדרית.
קטגוריה זו עוסקת במצבים רפואיים המשפיעים על גברים ועל נשים כאחד, אך השפעתם על נשים, כקבוצה וכיחידות, שונה מהשפעתם על גברים. איברי הגוף ומערכות הגוף של נשים ושל גברים שונים, ולכן גם המצבים הרפואיים – הן במידת השכיחות שלהם והן בדרכי ההתפתחות וההתבטאות. אין באפשרותנו להכניס בקטגוריה זו סקירה של כלל המחלות הקיימות, וניגע בקצה המזלג במחלות שלהן השלכות ייחודיות על נשים.

מאמרים שכתבנו בנושא

איידס/HIV

מחלת האיידס ונגיף ה-HIV מהו HIV? וירוס הכשל החיסוני הוא נגיף המחולל כשל החיסוני בגוף הגורם למחלת האיידס (Human Immune Deficiency Virus) ובקיצור HIV. לא כל מי שנושא/ת את הווירוס בהכרח

להמשך קריאה »

הפנייה למאמרים נוספים