נשים לגופן פועלת למען נשים, איכות חייהן ובריאותן באמצעות העלאת מודעות לזכויות בריאות ומתוך אמונה בנשים כמקור סמכות ביחס לגופן.

גישת נשים לגופן מבוססת על הגדרת ארגון הבריאות העולמי (WHO): בריאות היא מכלול של היבטים פיזיים, רגשיים, חברתיים, מעמדיים וכלכליים המשפיעים על מצבו/ה הגופני והנפשי של הפרט וכן על איכות חייו/ה.

צילום: שי איגנץ

נשים ישראליות זכאיות לבריאות טובה יותר ולהתוודעות לגופן ולמיניותן. אנו מובילות שינוי חברתי כולל בנושא בריאות נשים, תוך יצירת גוף ידע מקיף שיביא לשינוי משמעותי בתפיסת הבריאות של נשים ושיפור יכולותינו לעשות שימוש מושכל בשירותי הבריאות.

חזון זה יושג באמצעות השגת אבני הדרך הבאות:

  • קידום בריאות נשים כסוגיה הקשורה למכלול רחב של היבטים חברתיים, כלכליים, פיזיים, מיניים ורגשיים.
  • העלאת מודעותן של נשים ונערות לזכויותיהן בכל הנוגע לגופן, מיניותן ובריאותן, באופן שישפר את יכולותינו לעשות שימוש מושכל בשירותי הבריאות.
  • העלאת מודעות בקרב אנשי/נשות רפואה, נערות ונשים לגישה הוליסטית-מקיפה, הכוללת רגישות תרבותית לבריאות נשים בישראל.
  • הכנה והפצה של גוף ידע מקיף בנושא בריאות האישה, שיראה אור בספר ובאתר אינטרנט (שניהם בעברית ובערבית), שיהיו נגישים ומובנים לכל נערה ואישה בישראל.
  • יצירת במה לחשיבה ועשייה נשית, הכוללת שיח נשים ממגוון קבוצות אוכלוסייה, מעמדות וגילאים בנושאי בריאות, מיניות וגוף.

פעולותינו המרכזיות:

  • כתיבה ופרסום של שני ספרים מקיפים בעברית ובערבית העוסקים בנושאים מגוונים הנוגעים לבריאות, גוף ומיניות של נשים הכתובים בצורה ברורה ונגישה. הספרים משלבים מידע מתחומי הרפואה הקונבנציונאלית והמשלימה, קטעים מראיונות המביאים את קולותיהן וחוויותיהן של מגוון נשים ישראליות והבטים חברתיים, פוליטיים וכלכליים של בריאות היוצרים כולם חווית קריאה ייחודית המעודדת חשיבה ביקורתית והעלאת מודעות. הספרים מהווים התאמה תרבותית של הספר האמריקאי הנודע "Our Bodies Ourselves" לחברה הישראלית, מבחינת הנתונים והמציאות החברתית והממסדית.
  • מרכז מידע לבריאות נשים באינטרנט העוסק בהיבטים רחבים של בריאות ומיניות של נשים באמצעות מידע, פורומים, דיונים והפניות. מאגר המידע נכתב בעברית, ערבית ואנגלית.
  • פעילות קהילתית של סדנאות חינוך והעצמה לנשים ברחבי ישראל. קיום פעילות חברתית רחבה הכוללת סדנאות, הרצאות וערבי עיון הנוגעים לנשים, בריאות ומיניות. הסדנאות מועברות בכל רחבי הארץ, בעברית ובערבית, לנשים מקהילות שונות וממעמדות סוציו-אקונומיים שונים ונוגעות בנושאים רבים, כגון: דימוי גוף; סוגיות מרכזיות בבריאות נשים בישראל; נשים ומיניות; אמצע החיים ומנפאוז; מודעות לזכויותינו במערכת הבריאות.
  • יצירת לובי בנושאים הנוגעים לבריאות האשה ועבודה בשיתוף פעולה עם ארגוני נשים לקידום שינוי חברתי בנושאי בריאות, מיניות וגוף האשה.

כתיבת תגובה