הזהות האישית המגדרית והעדפות המיניות שלנו אינם מתואמות תמיד עם התפיסות החברתיות המקובלות המבחינות בין שתי הקטגוריות גבר ואישה. התפיסה היסודית שלנו הינה שתפיסות מגדריות הן מורכבות ונזילות ומצויות על רצף. המעבר בין התפיסות הללו אודות גבר-אשה, מהוות אתגר תפיסתי חדש עבור חלק מאיתנו, וסיפור אישי-אינטימי עבור אחרות. קטגוריה זו עוסקת בזהות, בהגדרות שלנו את עצמנו, ובהשפעתן גם על היחסים שלנו עם האחר/ת.

מאמרים שכתבנו בנושא

הפנייה למאמרים נוספים