התכנית "יוצאות מחושך לאור" עוסקת במניעת אלימות זוגית ומיועדת לצעירות ולצוותים.

התכנית לצעירות מורכבת משישה מפגשים, בהם נדון בנושאים כגון:

  • הבנה והכרה בצרכים וברצונות שלי;
  • מי אני מול עצמי עוד לפני שאני חלק מזוגיות; מהי זוגיות טובה ומיטיבה עבורי?
  • זוגיות, אהבה, אהבה 'בתחפושת'
  • שלבי החיים של זוגיות
  • מין בטוח ומוגן
  • אמצעי מניעה ותקשורת
  • זיהוי, התמודדות ויציאה ממצבים סיכוניים ועוד.

התכנית לצוותים מורכבת משלושה מפגשים, ומטרתה לפתח ולחזק את א.נשי הצוות בתור הדמויות המלוות את הצעירות בהתמודדותן מול שאלות של זוגיות מיטיבה או פוגעת.

לפרטים נוספים והזמנת סדנאות

מיה כץ רכזת הסדנאות  sadnaot@wtb.org.il