מחקר צרכים ועמדות – נערות לגופן

לוגו נערות לגופן 3 שפות

מחקר/סקר עמדות וצרכים בקרב נערות

מחקרי עמדות וצרכים - בישראל מעולם לא נערכו סקרים שיאפשרו למפות את צרכיהן ועמדותיהן של נשים ונערות מקבוצות שונות בחברה הישראלית, באשר לבריאות, לגוף ולמיניות. 'נשים לגופן' מתכוונת לערוך מחקרים ארציים, מקיפים המשולבים בשיטות מחקר שונות (כמותי ואיכותני, פרטני וקבוצתי) שיאפשרו לצייר תמונה מקיפה של הצרכים והעמדות הללו. המחקר הנוגע לנערות יכלול נערות מכל קבוצות האוכלוסייה, נערות "נורמטיביות" ונערות במצבי סיכון בגילים 13-18.

כעמותה הפועלת בשטח מזה עשור, אשר הוציאה לאור שלושה ספרים ופרסומים והמעבירה סדנאות וקבוצות ידע ופעולה – יש לנו שלוש חוזקות היכולות לסייע לנו במחקר: עמדות וצרכים בקרב נערות.

1. אנחנו גוף ידע וגוף שמתכלל ידע, המקושר לאקדמיה והאמון על שילוב שיטות כמותניות ואיכותניות בפריזמה של בריאות, גוף ומיניות של נשים ונערות בישראל. במהלך כתיבת הספר 'נשים לגופן' העמותה הפעילה 350 נשות מקצוע וקיימה כ-80 ראיונות איכותניים.

2. אנחנו מרושתות ואוספות ידע באופן תדיר בקרב נשים ונערות בישראל, הן מקרב נשות המקצוע והן מנשים בשטח (באמצעות מערך הסדנאות והראיונות שלנו). יש לנו קשרים מקצועיים שיסייעו לנו בבניית שאלונים כמותניים והפצתם בבתי הספר.

3. לרשותנו עומד צוות מקצועי הן של מנחות שמתמחות ביצירת דינמיקה תהליכית והן של מראיינות המתמחות בראיונות איכותניים.

ליבת ושיטת המחקר

חקר העמדות והצרכים של נערות בישראל בכל הנוגע לגוף, למיניות ולבריאות יכלול סוגיות של דימוי גוף, המחזור החודשי, אנטומיה, אכילה, חינוך מיני, אמצעי מניעה, יחסי מין וסטריאוטיפים ועוד. המחקר יכלול הן את העמדות האישיות של הנערות בנושאים אלו והן את מחשבותיהן באשר לעמדותיה של החברה כלפיהן בסוגיות אלו. כמו כן יבחנו צרכים עיקריים של נערות בנושאים אלו וכן מנגנוני הפעולה שלהן בעת משבר, הן תשאלנה ביחס לידע שברשותן באשר לשירותים קיימים וכן כיצד הן מחפשות אחר שירותים רלוונטיים.

המחקר יהיה משולב – קרי יכלול ארבע שיטות חקירה: תחילתו במחקר מגשש – איכותני שיאסוף מידע פרטני ב-80 ראיונות איכותניים (אחת על אחת); מידע שייאסף מניתוח שיח של נערות בפורומים שונים באינטרנט; וכן מידע קבוצתי שייאסף ב-10 קבוצות מיקוד בהשתתפות 200 נערות. המשכו של המחקר יעשה לאחר בחינת הנתונים והדגשים של חלק זה של המחקר ועיבודם לכדי מחקר כמותני שיאפשר איסוף מידע פרטני באמצעות סקר מובנה (שאלונים סגורים) בקרב 480 נערות ברחבי הארץ. סה"כ בכוונתנו לאסוף מידע בסה"כ מכ-800 נערות.

שלבים בעבודה

לצורך כתיבת הסקר תוקם קבוצת היגוי שתכלול נשות מקצוע רלוונטיות כגון אקדמאיות בתחום החינוך ושיטות המחקר, אנשי ונשות חינוך הפועלים בשטח, עובדות סוציאליות ופסיכולוגיות, נציגי ארגונים חברתיים ועוד.

כתיבת הסקר/המחקר תכלול כמה מימדים ושלבים

 1. עריכת מחקר פיילוט- מגשש, שתחילתו במחקר איכותני בשלוש מתודות ומשם מגיע לאיכותני.
 2. בחינת ספרות מדוקדקת לשם גילוי הקיים והחסר בפועל בכל הנוגע לנערות בישראל, בריאות, גוף ומיניות. למידה ממחקריים דומים בחו"ל.
 3. מיפוי ופילוח של כלל אוכלוסיית הנערות בישראל (כמוצא, מעמד סוציו אקונומי, אחוז הנערות בסיכון ועוד) כך שהמדגם יהא אמין וישקף את גודל קבוצות האוכלוסייה השונות.
 4. 4.     אתגר- כתיבת שאלונים מדויקים, הנוגעים בנושאים מושתקים ושנערות תמלאנה במהירות וללא התנגדות. השאלונים יכללו משתנים רבים ככל הניתן לצרכי הניתוח.
 5. 5.     החלטה על דרכי המילוי.
 6. העברת הטיוטה הראשונית לעיון של אנשי ונשות מקצוע נוספים. תיקון בהתאם.
 7. תכנון דגימה סטטיסטית ומדויקת.
 8. הכשרת המראיינות והשותפות המיועדות לסייע בשיטות המחקר המשתנות: מילוי שאלונים והבהרתם במידת הצורך, עריכת ראיונות פרטניים וקיום קבוצות מיקוד.
 9. הפיכת הסקרים למקווננים ומציאת דרך לכימותם.
 10. ביצוע הסקרים, הראיונות וקבוצות המיקוד.
 11. ניתוח הנתונים השונים העולים מהם וכתיבת מסקנות ראשוניות.
 12. העברת טיוטות ראשוניות לעיון של אנשי ונשות מקצוע נוספים. תיקון בהתאם
 13.  כתיבה, עריכה, עריכת לשון ועיצוב גרפי.
 14. פרסום ויח"צ.

תחומי דעת במחקר -ידע ומטה-ידע בשלושה אשכולות נושאיים: מיניות, בריאות וגוף

מה הנערות יודעות? מה הן חושבות שיודעות? מה הן רוצות עוד לדעת? מה הן חושבות שחושבים שהן יודעות? לאיפה/מי יפנו כדי לדעת עוד?

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים

תגי HTML מותרים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>