****תוכניות לצוותי חינוך ולהורים ******
מניעת אלימות מגדרית, קידום שוויון מגדרי וחוסן רגשי
עמותת נשים לגופן מברכת על הקצאת משאבים לצמצום אלימות ובניית
חוסן רגשי בקרב תלמידים.ות, מנהלים.ות וצוותי הוראה. לתפיסתנו,
בשלה העת להתמודד עם אלימות מגדרית והשפעותיה הנרחבות על
תלמידים ותלמידות, באמצעות עבודה עם הצוותים החינוכיים על מנת
לייצר מניעה, לעודד שיח וטיפול מערכתי חברתי כולל.

 

לקריאה על התוכנית לחצי כאן